Компанія «FAVOR» запровадила систему менеджменту якості і успішно пройшли сертифікацію у відповідності з ISO 9001:2015

Компанія «FAVOR» запровадила систему менеджменту якості і успішно пройшли сертифікацію у відповідності з ISO 9001:2015.

Дане стратегічне рішення організації, допомогло поліпшити ії загальну дієвість та забезпечити міцну основу для ініціатив щодо сталого розвитку.

Потенційні вигоди від запровадження системи менеджменту якості наступні:

- здатність постійно постачати продукцію та послуги, які задовольняють вимоги замовників, а також застосовні законодавчі та регламентувальні вимоги ;

- створення можливостей для підвищення задоволеності замовників;

- урахування ризиків і можливостей, пов’язаних із середовищем і цілями організації;

- здатність демонструвати відповідність установленим вимогам до системи менеджменту якісті.